Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός  ΕΣΠΑ 2021 - 2027

2023-03-10

• Χρηματοδοτούνται έργα ύψους από 50.000€ έως 650.000€ σε ποσοστό έως 50%.

• Οι αιτούντες πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ για τουλάχιστον ένα έτος, να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το 2022, και να συγκεντρώνουν κατ' ελάχιστο τον βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας.

Επιδότηση για την δράση « Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027

• Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για εξελιγμένα συστήματα λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κλπ., λογισμικού διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κλπ., καθώς και δαπάνες για υπηρεσίες όπως τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων, πιστοποίηση συστημάτων κλπ.


❏ Τα νέα της ημέρας

Χρηστικές Ειδήσεις


❏ Από τη συλλογή "Οι χειμώνες της Καρδιάς μου"

Ποίηση
Follow us

Προσοχή:
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση με οποιοδήποτε τρόπο , η αναπαραγωγή, ολική μερική ή περιληπτική ή η απόδοση κατά παράφραση η διασκευή των λογοτεχνικών κειμένων που δημοσιεύονται στο moments blog χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια των δημιουργών τους και του moments club.Νόμος 2121/1993 και κανόνες του Διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Παραγωγή: Moments Blog