Τι είναι ελευθερία ;

2022-12-20

Ελευθερία είναι ν α έχεις απαιτήσεις μόνο από τον εαυτό σου  ,όχι από την ζωή ούτε από τους άλλους.

Andrei Tarkovsky